Vår hemsida använder cookies för att mäta webbplatsens trafik med Google Analytics. Det är med andra ord i första Googles hantering av Analytics data som du ska känna dig trygg med. Google Analytics är väldigt etablerat på internet.

Vi mäter statistik med Google Analytics.

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).

Google Analytics använder “cookies”, det vill säga textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men vänligen observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.

Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Du väljer själv om du vill acceptera cookies på din dator eller inte

Enligt den så kallade cookielagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska besökaren på en webbplats ge ett aktivt samtycke till att webbkaka sparas. För att få frågan måste du då ändra inställningarna din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari med flera) så att den alltid frågar innan en webbkaka sparas.

Har du synpunkter?

Har du synpunkter eller frågor om vår webbplats eller dess innehåll, är du välkommen att kontakta oss.