Advokat Carl Fredrik Öqvist

ADVOKATBYRÅN CARL FREDRIK ÖQVIST

Advokat Carl Fredrik Öqvist har erfarenhet av ärenden som gäller underhållsbidrag, tvister om vårdnad, boende samt umgänge, förvaltningsrättsliga mål (LVU, LVM, LPT och LRV), personskador (trafikskadeärenden) och brottmål. Carl Fredrik Öqvist har särskilt stor erfarenhet av ärenden som gäller fastställande av underhållsbidrag till barn.

Advokat Carl Fredrik Öqvist har bred erfarenhet av domstolsprocesser och går regelbundet på förhandlingar i tingsrätten och förvaltningsrätten

Brottmål
Kontakta advokatbyrån

Advokat Carl Fredrik Öqvist i Malmö har stor erfarenhet av ett flertal typer av ärenden. Inom familjejuridik eller familjerätt som ärendetypen också kallas behärskar advokat Carl Fredrik Öqvist bl.a. ärenden om barns boende, samboavtal, vårdnadstvister, skilsmässa, umgänge, umgängessabotage, bodelning, äktenskap, äktenskapsförord, umgängesrätt, personskadereglering och underhållsbidrag.

Advokat Carl Fredrik Öqvist har stor erfarenhet av att driva mål i domstol; i såväl tingsrätten som förvaltningsrätten. Advokat Carl Fredrik Öqvist har i brottmål erfarenhet som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Advokat Carl Fredrik Öqvist arbetar i stor utsträckning som bl.a. offentlig försvarare i brottmål i tingsrätten, men han åtar sig också uppdrag som ombud i t.ex. vårdnadsärenden, ärenden om fastställande av underhållsbidrag till barn, ärenden om tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM och LPT samt ärenden om ersättning vid personskada (särskilt trafikskador). Advokat Carl Fredrik Öqvist har också god kunskap om vilka möjligheter som finns att beviljas rättsskydd och rättshjälp.