Advokat Carl Fredrik Öqvist

Advokat Carl Fredrik Öqvist har erfarenhet av ärenden som gäller underhållsbidrag till barn, tvister om vårdnad, boende och umgänge och brottmål. Carl Fredrik Öqvist har särskilt stor erfarenhet av ärenden som gäller fastställande av underhållsbidrag till barn.

Advokat Carl Fredrik Öqvist har bred erfarenhet av domstolsprocesser och biträder regelbundet vid förhandlingar i tingsrätten och förvaltningsrätten

 

 

 

 

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag, underhållsstöd

Kontakta advokatbyrån