Rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd

När Du anlitar en advokat i en juridisk tvist kan det finnas möjlighet för Dig att använda det rättsskydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Om Du blir beviljad rättsskydd kommer försäkringsbolaget att stå för en viss del av advokatkostnaden. Ett flertal försäkringsbolag står för 80 % av advokatkostnaden. Om rättsskydd kan beviljas är beroende av hur hemförsäkringen ser ut och vilken ekonomisk situation den sökande befinner sig i. Advokaten har ansvar för att utreda vilka möjligheter som finns. Den del av advokatkostnaden som inte betalas genom hemförsäkringen måste klienten själv betala (oftast 20 % av kostnaden). Carl Fredrik Öqvist brukar kunna erbjuda sina klienter avbetalningsmöjligheter på den del av advokatkostnaden som klienten själv måste stå för.

Rättshjälp

Om inte rättsskydd beviljas kan Du, om vissa ekonomiska förutsättningar föreligger, ansöka om och beviljas rättshjälp genom Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälpsmyndigheten betalar då en viss del av dina kostnader. Som högst kan Du få betala 40 % av advokatkostnaden när Du beviljas rättshjälp. Som lägst betalar Du 2 % i rättshjälpsavgift. Hur stor del av kostnaden som Du själv måste stå för beror på hur god ekonomi du har. Rättshjälp får beviljas en person vars ekonomiska underlag (beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning) inte överstiger 260 000 kr. Av betydelse för om rättshjälp kan beviljas är vilken typ av ärende som Du behöver hjälp i. Om de ekonomiska förutsättningarna är uppfyllda brukar det finnas god möjlighet att beviljas rättshjälp i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. I ärenden som gäller underhållsbidrag beviljas rättshjälp mycket restriktivt. I sådana ärenden är det vanligare att klienten utnyttjar rättsskyddet i hemförsäkringen eller att klienten bekostar ärendet med egna medel.

Om inte rättsskydd eller rättshjälp beviljas

Om varken rättsskydd eller rättshjälp beviljas för klienten måste klienten ta ställning till om det finns ekonomiska förutsättningar att bekosta advokatens arbete med egna medel. I sådana fall finns möjlighet att betala för advokatens arbete genom delfakturor. Även i fall där klienten själv måste bekosta advokatens arbete erbjuder Carl Fredrik Öqvist avbetalningsmöjligheter.

 

 

Kontakta advokatbyrån