vårdnad, boende och umgänge

Offentlig försvarare i brottmål

Om du är misstänkt för brott har du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Detta är en advokat som förordnas av tingsrätten och vars uppdrag är att biträda dig under hela brottmålsprocessen, både under förundersökningen och vid en eventuell huvudförhandling. Du kan själv begära att en viss advokat förordnas som offentlig försvarare för dig i målet. Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet kan du, beroende på din inkomst, bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

Målsägandebiträde i brottmål

Om du har blivit utsatt för ett brott och är målsägande i ett brottmål kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet kan till exempel vara en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå. Målsägandebiträdet ska hjälpa och stötta målsäganden genom brottmålsprocessen, både under förundersökningen och vid en eventuell huvudförhandling. Målsägandebiträdet kan också föra skadeståndstalan för målsäganden.
Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde, vanligtvis efter ansökan av polis eller åklagare. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig som målsägande. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten. Du har möjlighet att som målsägande själv välja vem du önskar som målsägandebiträde.

Kontakta advokatbyrån