Advokat Carl Fredrik ÖqvistAdvokat Carl Fredrik Öqvist arbetar huvudsakligen med brottmål, familjerätt och tvångsmål i förvaltningsrätten. Inom området familjerätt arbetar Carl Fredrik Öqvist särskilt mycket med frågor som gäller fastställande av underhållsbidrag till barn.

Carl Fredrik Öqvist har fem års erfarenhet av arbete vid tingsrätt. Under sin tid som anställd vid tingsrätterna i Malmö och Kristianstad har han i stor utsträckning suttit som protokollförare på förhandlingar i tvistemål och brottmål. Han har också i viss omfattning skrivit förslag till domar och beslut som han därefter har presenterat för den domare vid tingsrätten som har varit ansvarig för målets handläggning och avgörande. Carl Fredrik Öqvist har i tingsrätten arbetat med mål som gäller bland annat underhållsbidrag, vårdnad, umgänge och barns boende. Han har dessutom suttit som protokollförare på många brottmålsförhandlingar.

Carl Fredrik Öqvist har genom sin erfarenhet från tingsrätten tidigt blivit insatt i flera av de rättsområden som han idag arbetar med. Advokaten ser vanligtvis handläggningen i ett ärende från sitt perspektiv och utifrån vad som händer på advokatkontoret. Carl Fredrik Öqvist har god inblick i hur tingsrätten arbetar med olika handläggningsmoment; hur tingsrätten gör när ett yttrande kommer in från en part i ett mål, hur tingsrätten hanterar en ansökan om stämning och hur tingsrätten hanterar ett interimistiskt yrkande i ett mål om underhållsbidrag. Carl Fredrik Öqvist tror att det kan vara till klientens fördel att han har flera års erfarenhet av tingsrättsanställning före sin bana på advokatbyrå och att han har god uppfattning om hur tingsrätten hanterar olika handläggningsmoment.

Advokat Carl Fredrik Öqvist, född 1978, har följande erfarenhet:

2004 Jur kand-examen vid Lunds universitet
2004 – 2005 Anställning vid Kristianstads tingsrätt
2006 – 2009 Anställning vid Malmö tingsrätt
2009 – 2014 Anställning på Lagerlöfs Advokatbyrå AB
2015 – Ägare och innehavare av Advokatbyrån Carl Fredrik Öqvist AB

 

Kontakta advokatbyrån